Εσωτερικό ταξίδι

Εισηγητής: Anne Ghodbane Richard

2023

Να είσαι ο εαυτός σου!
Ήχοι, αρώματα, διαισθητικό τραγούδι, Ταρώ της Μασσαλίας.

Μοιραστείτε το σεμινάριο

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on skype
Share on whatsapp
Share on email