ΑΠΟ

09/10/23

ΕΩΣ

16/10/23

Εσωτερικό ταξίδι

Εισηγητής: Anne Ghodbane Richard

Να είσαι ο εαυτός σου!
Ήχοι, αρώματα, διαισθητικό τραγούδι, Ταρώ της Μασσαλίας.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on skype
Share on whatsapp
Share on email