ΑΠΟ 31
ΜΑΙ
2019

07 ΕΩΣ
ΙΟΥ
2019

Εσωτερικό ταξίδι FR
Εισηγητές : Anne Ghodbane, Babeth Renaudon, Claudine Vergne

Σε αυτό το «ταξίδι» θα δημιουργήσετε το δικό σας πνευματικό άρωμα, θα βιώσετε το θεραπευτικό τραγούδι και θα μάθετε τους συμβολισμούς του ταρώ της Μασσαλίας