ΑΠΟ 09
ΙΟΥ
2019

14 ΕΩΣ
ΙΟΥ
2019

Ευεξία και θεραπεία - Qi Gong και ταοϊστική γιόγκα
Εισηγητής : Bertille Lugoy Saby

Ο σκοπός αυτής της πρακτικής :

√ να χαλαρώσει, να μαλακώσει, να τεντώσει, να ενισχύσει

√ να εξαλείψει τις αρνητικές επιδράσεις ενός καθιστικού τρόπου ζωής

√ να αυξήσει την αναπνευστική ικανότητα

√ να γίνει αντιληπτή η κυκλοφορία της ενέργειας στο σώμα

√ να επιφέρει σωματική και συναισθηματική ισορροπία