Τραγούδι και Ευεξία

Εισηγητής: Lisa Magrini

2022

Αποσυνδεθείτε από την καθημερινή ζωή για να συνδεθείτε καλύτερα με τον εαυτό σας. Πηγαίνετε στις πηγές της φωνής σας και των συναισθημάτων σας.

Μοιραστείτε το σεμινάριο

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on skype
Share on whatsapp
Share on email