ΑΠΟ 20
ΟΚΤ
2019

27 ΕΩΣ
ΟΚΤ
2019

Τραγούδι και Ευεξία FR
Εισηγητής : Lisa Magrini

Αποσυνδεθείτε από την καθημερινή ζωή για να συνδεθείτε καλύτερα με τον εαυτό σας. Πηγαίνετε στις πηγές της φωνής σας και των συναισθημάτων σας.