ΑΠΟ 21
ΣΕΠ
2019

28 ΕΩΣ
ΣΕΠ
2019

Υδατογραφία FR
Εισηγητής : Corinne Izquierdo

Τεχνική “ΒΡΕΓΜΕΝΟ ΠΑΝΩ ΣΕ ΒΡΕΓΜΕΝΟ” Η κυριαρχία της ακουαρέλας στο βρεγμένο είναι μια περιπέτεια, σχεδόν μια γεύση κινδύνου, σε κάθε περίπτωση ένα ταξίδι που μερικές φορές διέρχεται από άγνωστα εδάφη ακόμα κι αν προσπαθούμε να προσεγγίσουμε τον επιθυμητό τελικό προορισμό