ΑΠΟ 20
ΜΑΙ
2019

26 ΕΩΣ
ΜΑΙ
2019

Φιλοσοφικές συζητήσεις FR
Εισηγητής : François Gachoud

Πάνω σε τι διερωτάται η φιλοσοφία; Αρκεί κανείς να μοιραστεί τις σκέψεις του.